Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh số 426: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Minh Huệ Net có tiêu đề Một dòng chảy thanh tịnh trong thế gian bùn lầy, bài viết của Tầm Chân, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục.

Download


Đăng ngày 20-07-2020

Share