Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến các bạn tin tức về nhóm người dễ lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán, cũng như những câu chuyện của người dân Vũ Hán đắc phúc báo khi tin “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Phân tích về nhóm người dễ lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán

Người dân Vũ Hán cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những cuộc gọi điện thoại ân cần của họ

Người dân Vũ Hán đắc phúc báo khi tin “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Download


Đăng ngày 31-3-2020

Share