[MINH HUỆ 14-02-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các cuộc bức hại diễn ra tại 11 thành phố hoặc các huyện thị ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 35 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

a59c23e10ffd43f9935892edb0a738fa.jpg

1. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Đẩu Tú bị bắt giữ
2. [Thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông] Bà Thi Mỹ Cầm và hai học viên khác bị bắt giữ
3. [Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông] Ông Ông Dật Tiêu bị bắt giữ
4. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Trương Phượng Vinh và chồng bà (không phải học viên) bị giam giữ
5. [Huyện Vĩnh Thái, tỉnh Phúc Kiến] Bà Quách Tú Hải bị giam trong trại tạm giam
6. [Thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam] Bà Tằng Tiểu Anh bị bắt giữ
7. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Nhà của bà Sử Xuân Lai bị lục soát
8. [Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang] Bà Thi Mộng Xảo bị giam trong trại tạm giam
9. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Mã Thụy Điền và hơn 20 học viên trên 70 tuổi khác vẫn đang bị giam giữ
10. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Phó Khải Long bị giam trong trại tạm giam
11. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Ông Mạnh Chiêu Hằng bị bắt giữ

1. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Đẩu Tú bị bắt giữ

Bà Trương Đẩu Tú bị báo công an vì phân phát thông tin về Pháp Luân Công vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Tối hôm đó, bà bị bắt giữ và nhà của bà bị công an Hồng Bài Lâu lục soát. Trại tạm giam đã từ chối nhận bà vì sức khỏe của bà không đạt. Hiện bà đang bị giam tại nhà, và cửa nhà bà vẫn bị dán giấy niêm phong.

2. [Thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông] Bà Thi Mỹ Cầm và hai học viên khác bị bắt giữ

Bà Thi Mỹ Cầm và ông Trần Kiến Quốc bị bắt và nhà của họ bị lục soát vào tối ngày 3 tháng 2 năm 2020. Trước đó một đến hai ngày, ông Diệp Thiếu Bình cũng bị bắt giữ.

3. [Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông] Ông Ông Dật Tiêu bị bắt giữ

Ông Ông Dật Tiêu bị bắt giữ tại nhà vào sáng ngày 13 tháng 2 năm 2020.

4. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Trương Phượng Vinh và chồng bà (không phải là học viên) bị giam giữ

Bà Trương Phượng Vinh và chồng bà (không phải học viên) ở quận Phong Nhuận đã bị Đồn Công an Thị trấn Đường Hải, quận Tào Phi Điện bắt giữ tại căn nhà đi thuê của con gái họ vào chiều ngày 6 tháng 2 năm 2020. Công an đã tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Vợ chồng bà Trương bị giam trong trại tạm giam Tào Phi điện 15 ngày.

Tham gia bức hại vợ chồng bà Trương:
Tùy Tăng Tân(隋增新), quyền đồn trưởng, Đồn Công an Thị trấn Đường Hải: +86-13832986385
Vương Dũng (王勇), đồn phó: +86-18832982273
Đinh Na (丁娜), đồn phó: +86-13832983037
Mẫu Thụ Hoành (母树宏), tổ trưởng, Phòng 610 Quận Tào Phi Điện: +86-315-8727996, +86-1358875868
Triệu Lập Tân (赵立新), phó bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Tào Phi Điện: +86-315-8787289, +86-315-8758581, +86-13503154778

5. [Huyện Vĩnh Thái, tỉnh Phúc Kiến] Bà Quách Tú Hải bị giam trong trại tạm giam

Chiều ngày 11 tháng 2 năm 2020, bà Quách Tú Hải bị báo công an vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và phân phát USB có thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị 12 công an của Đồn Công an Thành Quan và Đội An ninh Nội địa bắt giữ vào buổi tối hôm đó. Công an lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, một chiếc iPad, một máy tính, USB, và sách Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản. Bà Quách hiện đang bị giam trong trại tạm giam Tiểu Đông Khanh.

Tham gia bức hại bà Quách:
Đội An ninh Nội địa Huyện Vĩnh Thái: +86-591-24830231
Đoạn (段), cảnh sát, Đồn Công an Thành Quan: +86-15859009391
Trịnh Tổ Hoa (郑祖华), đồn trưởng, Đồn Công an Thành Quan: +86-13705096277
Tằng Cẩm Văn (曾锦文), chính trị viên: +86-13860688560

6. [Thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam] Bà Tằng Tiểu Anh bị bắt giữ

Ngày 30 tháng 1 năm 2020, bà Tằng Tiểu Anh bị báo công an vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt và hiện chưa rõ tung tích của bà.

7. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Nhà của bà Sử Xuân Lai bị lục soát

Trưa ngày 13 tháng 2 năm 2020, Cao Sinh Nhĩ, bí thư thôn Lưỡng Ngư, quận Mãn Thành đã dẫn cảnh sát của Phòng 610 Quận Mãn Thành và Đồn Công an Thị xã Yếu Trang đến nhà bà Sử Xuân Lai để lục soát. Họ tịch thu toàn bộ sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập pháp môn, tài liệu in ấn, và một máy in.

Tham gia bức hại bà Sử:
Đồn Công an Thị xã Yếu Trang: +86-312-7067027
Chính quyền Thị xã Yếu Trang: +86-312-7068304

8. [Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang] Bà Thi Mộng Xảo bị giam ở trong trại tạm giam

Bà Thi Mộng Xảo ở thôn Đại Hậu, thị trấn Đường Tiên, huyện Vĩnh Khang, đã bị công an của Đồn Công an Thị trấn Tượng Châu bắt giữ vào chiều ngày 12 tháng 2 năm 2020. Hơn 20 công an đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, một máy tính, một máy in, và một chiếc xe ô tô điện. Chồng bà Thị là ông Hồ Thiết Quân cũng bị bắt giữ, và ông đã được thả vào trưa ngày hôm sau. Bà Thi đã bị chuyển tới trại tạm giam Thành phố Vĩnh Khang.

Tham gia bức hại vợ chồng bà Thi:
Phòng 610 Thành phố Vĩnh Khang: +86-579-89025692
Hoàng Chân Hồng (黄振洪), công an, Phòng 610: +86-13806770078
Hồ Lan Lan (胡斓斓), công an, Phòng 610: +86-15867930940
Thi Bưu (施彪), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Thành phố Vĩnh Khang: +86-13758984996
Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Vĩnh Khang: +86-579-87102891

9. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Mã Thụy Điền và hơn 20 học viên trên 70 tuổi khác vẫn đang bị giam giữ

Theo Minh Huệ Net, hiện có khoảng 21 học viên ở địa khu Đại Liên, đều trên 70 tuổi, đang bị giam trong các nhà tù và trại giam. Họ gồm: ông Mã Thụy Điền, bà Vương Vệ Chân, bà Tần Thục Lan, bà Vương Nhật Thanh, bà Trương Quế Mẫn, bà Vương Tú Hương, ông Lý Cương, bà Trình Ngọc Vinh, ông Hạ Nguyên Tân, ông Lưu Hy Vĩnh (ngoài 80), ông Hác Phúc Khuê (ngoài 80), bà Tạ Huệ Hiền, bà Vu Anh Hoa, bà Cố Học Trân, bà Mã Quế Trân, bà Lương Thánh Mai, ông Tống Học Tồn, bà Từ Trường Lan, bà Triệu Chấn Hoa, bà Tần Trục Trân, và ông Lý Phúc Vinh.

10. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Phó Khải Long bị giam trong trại tạm giam

Ông Phó Khải Long, là giáo viên của Trường Tiểu học Trường Thịnh ở quận Khoan Thành, đã bị phụ huynh học sinh và hiệu trưởng trường báo chính quyền vào đầu tháng 1 năm 2020. Ông đã nói với các học sinh về Pháp Luân Công và khuyên họ thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên (một tổ chức liên đới với Đảng Cộng sản Trung Quốc). Ông đã bị công an quận Khoan Thành bắt giữ vào ngày 8 tháng 1. Công an đã lục soát nhà ông và tịch thu sách Chuyển Pháp Luân, một máy tính xách tay và một máy tính bảng.

Ông Phó đã bị đưa tới trại tạm giam Vi Tử Câu, và đã được trả tự do vào ngày 18 tháng 1. Công an của Đồn Mạnh Gia Kiều đã chặn ông lại và đưa ông tới trại tạm giam Số 3.

11. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Ông Mạnh Chiêu Hằng bị bắt giữ

Ông Mạnh Chiêu Hằng, 75 tuổi, ở thôn Trần Gia Trang, thị xã Trác Túc, thành phố Kim Châu, đã bị công an của Đồn Công an Thị trấn Tiểu Tiêu bắt giữ khi đang dán thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tối ngày 10 tháng 2 năm 2020. Xe hơi của ông bị tạm giữ và ông đã được thả vào lúc 1 giờ sáng hôm sau.

Ông Mạnh lại bị bắt tại nhà vào sáng hôm sau. Sau đó cảnh sát chụp hình ngôi nhà và người thân trong gia đình ông. Họ cũng tịch thu các tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và một tấm kính có gắn đồ hình Pháp Luân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/14/401163.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/4/183502.html

Đăng ngày 27-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share