Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh số 342: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Minh Huệ Net có tiêu đề Gánh nặng và hy vọng của sinh mệnh, bài viết của Tiểu Tín Cáp, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục.

Download


Đăng ngày 06-01-2020

Share