Bài viết của mt hc viên Pháp Luân Đi Pháp ti Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 06-10-2019] Lễ diễu hành Về lại trường xưa của Đại học bang Ohio diễn ra trong những làn gió nhẹ chào thu vào hôm mùng 4 tháng 10 năm 2019. Hơn 100 nhóm sinh viên đã tham gia sự kiện thường niên này. Các đoàn diễu hành bao gồm xe hoa, nhóm múa và các đoàn nhạc. Một số học sinh và phụ huynh đã đến xem cuộc diễu hành được nhiều người yêu thích này.

Hội Sinh viên Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của trường đã được mời tham gia để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cùng nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn này. Các học viên trẻ tuổi rước biểu ngữ và dạo bước trong cuộc diễu hành. Một học viên khác phát các tờ thông tin.

17741232c2fb4c174cc71d00b90d136b.jpg

23df98f86ea3b234765dfba96f938ac5.jpg

Hội Sinh viên tu luyện Pháp Luân Đi Pháp đã tham gia Lễ diu hành Về lại trường xưa ca Đi hc bang Ohio và gii thiu nguyên lý chỉ đạo ca Đi Pháp vào ngày 4 tháng 10 năm 2019.

Đại học bang Ohio là một trong những trường lớn nhất ở miền Trung Tây Hoa Kỳ với trên 3.000 sinh viên người Trung Quốc. Trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, nhiều người trong số họ đã chú ý đến các biểu ngữ có nội dung về Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian diễn ra diễu hành, một số sinh viên Trung Quốc đã thảo luận với nhau khi trông thấy đoàn diễu hành của các học viên. Dù họ có thể e ngại nhận tờ thông tin, nhưng họ đã được chứng kiến việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp tại Hoa Kỳ và có nhiều sinh viên tự do tu luyện.

Nhiều người vỗ tay, reo hò và cổ vũ cho đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/6/394246.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/8/180239.html

Đăng ngày 09-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share