[MINH HUỆ 30-05-2019] Một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa qua đã thông báo với các nhóm tôn giáo rằng họ đang thắt chặt việc xét duyệt visa và có thể từ chối visa cho những người vi phạm nhân quyền và những người bức hại tín ngưỡng tôn giáo, gồm cả visa di dân và visa không di dân như visa du lịch và công tác. Người có visa, kể cả những người đã được cấp tư cách thường trú (thẻ xanh), có thể bị từ chối nhập cảnh. Ngoài ra, quan chức này còn cho biết các học viên Pháp Luân Công có thể gửi một danh sách những thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Căn cứ vào luật nhập cảnh và di dân của Hoa Kỳ và Tuyên bố của Tổng thống số 8697 do Tổng thống Obama ký ngày 4 tháng 8 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ sẽ lập và trình lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ một danh sách cụ thể những thủ phạm cuộc bức hại Pháp Luân Công, theo đó những người này có thể bị từ chối visa hoặc nhập cảnh. Danh sách này không chỉ bao gồm những người đã trực tiếp bức hại các học viên Pháp Luân Công, mà cả những người đã dựng lập và thực thi chính sách bức hại và những người hiệp trợ cho cuộc bức hại này.

Hoa Kỳ là một trong những quốc gia mà nhiều quan chức các cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có kế hoạch nhập cư cùng người nhà. Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ suốt 20 năm qua đã bị cộng đồng quốc tế lên án rộng rãi. Việc chính phủ Hoa Kỳ từ chối visa hoặc nhập cảnh cho thủ phạm của cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ ngăn họ tùy tiện vi phạm nhân quyền.

Căn cứ vào luật pháp Hoa Kỳ và tuyên bố của tổng thống đính kèm dưới đây, đơn xin visa có thể bị từ chối vì bất kỳ lý do nào sau đây:

  • Cố ý giết người khi chưa có phán quyết của tòa án;
  • Tra tấn hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo, hoặc ngược đãi hay trừng phạt;
  • Giam giữ kéo dài người không bị cáo buộc hình sự;
  • Bắt cóc hoặc giam giữ người bí mật dẫn đến mất tích;
  • Trắng trợn tước đoạt quyền sống, quyền tự do, hoặc sự an toàn của con người.

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 1: Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch 212 (Immigration and Nationality Act – INA, còn gọi là Bộ luật Hoa Kỳ 1182): Từ chối nhập cảnh người nước ngoài

https://www.uscis.gov/legal-resource/immigration-and-nationality-act

(a) Những nhóm người nước ngoài không đủ điều kiện xin visa hoặc nhập cảnh

Trừ phi có quy định khác tại chương này, người nước ngoài không được chấp nhận nhập cảnh như đã nêu trong các nội dung dưới đây là không đủ điều kiện nhận visa và không đủ điều kiện nhập cảnh vào Hoa Kỳ:

(2) Hình sự và các lý do liên quan

(G) Các quan chức chính phủ nước ngoài từng vi phạm tự do tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng;

Bất kỳ người nước ngoài nào, trong thời gian nắm giữ vị trí quan chức chính phủ ở nước ngoài, tại bất cứ thời điểm nào, từng chịu trách nhiệm hay trực tiếp tiến hành hành vi vi phạm tự do tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng như được định nghĩa tại mục 6402 của tiêu mục 22, sẽ không được nhập cảnh.”

Theo mục 6402 của tiêu mục 22 của Bộ luật Hoa Kỳ 1182 :

(13) Vi phạm quyền tự do tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng. Thuật ngữ “Vi phạm quyền tự do tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng” có nghĩa là những vi phạm có hệ thống, có tính tái diễn, nghiêm trọng đối với quyền tự do tôn giáo, bao gồm các vi phạm như:

(A) Tra tấn hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo, hoặc ngược đãi hay trừng phạt;

(B) Giam giữ kéo dài người không bị cáo buộc hình sự;

(C) Bắt cóc hoặc giam giữ người bí mật dẫn đến mất tích;

(D) Trắng trợn tước đoạt quyền sống, quyền tự do, hoặc sự an toàn của con người.

(3) An ninh và lý do liên quan

(E) Những người tham gia vào cuộc bức hại, diệt chủng của Đức quốc xã, hoặc từng thực hiện bất cứ hành vi tra tấn hoặc giết người phi pháp nào

(ii) Tham gia vào tội diệt chủng

Bất kỳ người nước ngoài nào đã ra lệnh, xúi giục, hỗ trợ hoặc tham gia vào tội diệt chủng, như được định nghĩa tại mục 1091 (a) của tiêu mục 18, sẽ không được nhập cảnh.

(iii) Thực hiện hành vi tra tấn hoặc giết người phi pháp

Bất kỳ người nước ngoài nào, ở bên ngoài Hoa Kỳ, từng thực hiện, ra lệnh, xúi giục, hỗ trợ hoặc tham gia vào việc thực hiện

(I) bất cứ hành vi tra tấn nào, như được định nghĩa tại mục 2340 của Tiêu mục 18; hoặc

(II) bất cứ hành vi giết người phi pháp nào trái với pháp luật của bất kỳ quốc gia nước ngoài nào, theo định nghĩa tại mục 3(a) của Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Tra tấn năm 1991 (Bộ luật Hoa Kỳ 28 U.S.C., mục chú thích thứ 1350) sẽ không được nhập cảnh.

Mục 2340A của Tiêu mục 18, Bộ luật Hoa Kỳ, nghiêm cấm các quan chức chính phủ tra tấn phi pháp những người đang trong thời gian giam giữ hoặc kiểm soát của quan chức nhà nước. Tra tấn được định nghĩa là bao gồm các hành vi nhằm gây đau đớn hoặc tổn thương nghiêm trọng về thể xác hoặc tinh thần.

Giết người phi pháp được định nghĩa tại Bộ luật Hoa Kỳ 28 U.S.C, mục chú thích thứ 1350 về Hành vi tra tấn của người nước ngoài như sau:

“Trong Đạo luật này, thuật ngữ “giết người phi pháp” có nghĩa là một vụ giết người có chủ ý mà chưa được phê duyệt bằng phán quyết từ trước được tuyên bố bởi một tòa án có thẩm quyền lâu năm, có khả năng bảo đảm tư pháp về mọi phương diện mà người văn minh công nhận là không thể thiếu.

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 2: H.R.648 – Đạo luật Ngân sách Hợp nhất năm 2019

https://www.congress.gov/bill/116th-cressress/house-bill/648/text

© Chống độc tài và nhân quyền

(1) KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

(A) Những quan chức chính phủ nước ngoài và người nhà trực tiếp của họ [bố mẹ, anh chị em ruột, vợ, chồng, con cái] mà Ngoại trưởng đã có thông tin đáng tin cậy liên quan đến tội tham nhũng nghiêm trọng, bao gồm tham nhũng liên quan đến việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, hoặc vi phạm nhân quyền trắng trợn sẽ không đủ tư cách nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

(B) Ngoại trưởng cũng sẽ nêu tên hoặc xác định công khai hoặc kín những quan chức chính phủ nước ngoài và người nhà trực tiếp của họ mà Ngoại trưởng có thông tin đáng tin cậy, bất kể cá nhân đó đã nộp đơn xin visa hay chưa.

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 3: Đình chỉ nhập cảnh dưới diện di dân và không di dân đối với người tham gia vào các vi phạm nghiêm trọng về Luật Nhân quyền và Nhân đạo và các hành vi lạm dụng khác do Tổng thống Hoa Kỳ ban hành vào ngày 4 tháng 8 năm 2011.

https://travel.state.gov/content/dam/visas/Human_Rights_Proclamation_8697.pdf

Việc Hoa Kỳ duy trì cam kết tôn trọng quyền con người và luật nhân đạo đòi hỏi Chính phủ phải có thể đảm bảo rằng Hoa Kỳ không trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người vi phạm nghiêm trọng quyền con người và luật nhân đạo và những người có hành vi lạm dụng liên quan khác. Sự tôn trọng phổ quát đối với nhân quyền và luật nhân đạo cũng như việc ngăn chặn tội ác tàn bạo trên phạm vi quốc tế thúc đẩy các giá trị và lợi ích căn bản của Hoa Kỳ trong việc giúp bảo đảm hòa bình, ngăn chặn nguy cơ xâm lược, thúc đẩy chế độ pháp quyền, chống tội phạm và tham nhũng, tăng cường dân chủ và ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo trên toàn cầu. Do vậy, tôi đã quyết định rằng vì lợi ích của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ hành động để hạn chế việc ra nước ngoài và đình chỉ việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ dưới diện di dân hoặc không di dân đối với những người đã có những hành vi được nêu tại mục 1 của tuyên bố này.

VÌ THẾ, NAY, TÔI, BARACK OBAMA, với thẩm quyền được trao trên cương vị Tổng thống theo Hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm mục 212 (f) của Đạo luật Di trú và Quốc tịch năm 1952 đã sửa đổi (Bộ luật Hoa Kỳ 1182 (f)) và mục 301 của tiêu mục 3, Bộ luật Hoa Kỳ, thấy rằng việc nhập cảnh không hạn chế dưới diện di dân và không di dân vào Hoa Kỳ của những người được mô tả trong mục 1 của tuyên bố này sẽ gây bất lợi cho lợi ích của Hoa Kỳ. Do vậy, tôi tuyên bố rằng:

“Mục 1. Đình chỉ nhập cảnh vào Hoa Kỳ dưới diện di dân hoặc không di dân đối với những đối tượng sau đây:

(a) Bất kỳ người nước ngoài nào đã lên kế hoạch, ra lệnh, hỗ trợ, trợ giúp và xúi giục, thực hiện hoặc tham gia, kể cả thông qua quyền chỉ huy, bạo lực trên diện rộng hoặc mang tính hệ thống đối với bất kỳ công dân nào hoàn toàn hoặc phần nào vì lý do chủng tộc; màu da; thế hệ; giới tính; tình trạng khuyết tật; thành viên của một nhóm bản địa; ngôn ngữ; tôn giáo; quan điểm chính trị; nguồn gốc quốc gia; dân tộc; thành viên của một nhóm xã hội; tình trạng sinh đẻ; khuynh hướng tình dục hoặc giới tính, hoặc những người từng cố gắng hoặc âm mưu thực hiện những hành vi này.

(b) Bất kỳ người nước ngoài nào lên kế hoạch, ra lệnh, hỗ trợ, trợ giúp, xúi giục, thực hiện hoặc tham gia, gồm cả thông qua trách nhiệm chỉ huy, tội ác chiến tranh, tội ác chống lại nhân loại hoặc các hình thức vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác,hoặc những người từng cố gắng hoặc âm mưu thực hiện những hành vi này.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/30/388036.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/1/177881.html

Đăng ngày 03-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share