Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh số 252: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 15 có tiêu đề Dung nhập sinh mệnh trong Pháp, bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Trung Quốc.

 

Download


Đăng ngày 10-6-2019

Đăng ngày 10-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share