[MINH HUỆ 21-11-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 3 thành phố hoặc các huyện thị tại 3 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 12 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ phi pháp.

e0839c8ae7444ff7686889fe90de9851.jpg

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Từ Hiểu Dĩnh bị bắt giữ

2. [Thành phố Hưng Nghĩa, tỉnh Quý Châu] Bà Hoàng Lập Hồng bị bắt giữ

3. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] bà Cao Kỳ Phân và vài học viên khác bị bắt giữ

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Từ Hiểu Dĩnh bị bắt giữ

Sáng ngày 9 tháng 11 năm 2018, bà Từ Hiểu Dĩnh, 39 tuổi, đã bị nhân viên Đồn cảnh sát Hà Bách, khu Đạo Lý bắt giữ tại nhà. Bà bị đưa đến Cục cảnh sát Đạo Lý.

2. [Thành phố Hưng Nghĩa, tỉnh Quý Châu] Bà Hoàng Lập Hồng bị bắt giữ

Ngày 9 tháng 9 năm 2018, bà Hoàng Lập Hồng bị bắt giữ khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Hiện không rõ tung tích của bà.

3. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bà Cao Kỳ Phân và vài học viên khác bị bắt giữ

Ngày 8 tháng 11 năm 2018, bà Cao Kỳ Phân và hơn 10 học viên khác đã bị bắt giữ khi họ đang học các bài giảng Pháp Luân Công tại nhà của một học viên. Nhà của họ đã bị lục soát.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/21/377438.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/8/173555.html

Đăng ngày 17-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share