[MINH HUỆ 10-11-2018] Tin tức từ Trung Quốc hôm nay bao gồm các vụ bức hại xảy ra tại 8 thành phố hoặc huyện thị tại 4 tỉnh. Theo báo cáo này, 3 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong lúc giam giữ, và ít nhất 24 học viên đã bị bắt giữ phi pháp.

c5e7589bd855dc72dd04e295d19f0976.jpg

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Cao Vĩ Đông bị kết án

2. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lý Tuyết Cần bị bắt giữ

3. [Huyện Diên Thọ, tỉnh Hắc Long Giang] Hai học viên bị bắt

4. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Một số học viên bị bắt

5. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt

6. [Thiên Tân] Ông Đàm Hồng Tuấn bị bắt

7. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị bắt

8. [Huyện Lai Thuỷ, tỉnh Hà Bắc] Bà Chu Cảnh Xuân bị bắt

9. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Đinh Thư Mai và bà Hoàng Lệ Bình bị kết án

10. [Trùng Khánh] Bà Lưu Tiến Tú và bà Tiểu Lâm bị bắt

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Cao Vĩ Đông bị kết án

Ông Cao Vĩ Đông mới đây bị kết án ba năm chín tháng tù. Hiện tại không có thông tin về nơi ông bị giam cầm.

Phòng Công an Hải Thương ở thành phố Hạ Môn đã bắt ông Cao vào ngày 29 tháng 11 năm 2016.

2. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lý Tuyết Cần bị bắt giữ

Bà Lý Tuyết Cần bị bắt ở nhà vào ngày 8 tháng 11 năm 2018.

3. [Huyện Diên Thọ, tỉnh Hắc Long Giang] Hai học viên bị bắt

Bà Loan Thuý Liễu bị người ở huyện Diên Thọ bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Nhà bà cũng bị lục soát.

Ông Hà Phúc Quân cũng bị công an ở địa phương bắt giữ tại nhà.

4. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Nhiều học viên bị bắt

Bà Trần Thục Lệ, ông Trương Hoa Sơn, bà Lưu Kiến Phương và bà Từ Diễm bị Phòng 610 Thành phố Cáp Nhĩ Tân và Đồn Công an Thị trấn Tân Hưng ở quận Song Thành bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

Công an ở Đồn Công an Châu Giang Lộ thuộc quận Hương Phường cũng đến bắt bà Đồng Văn Tú.

Công an ở Đồn Công an Thông Thiên Nhai bắt giữ học viên Triệu Bằng Trăn, sách Pháp Luân Công của ông cũng bị tịch thu.

Bà Mạnh Hiến Trân, ông Đàm Trường Quân, bà Tiếu Ngọc Hoa và ông Sui bị bắt. Công an cũng tịch thu máy tính của bà Mạnh.

Ông Vương Á Tân bị người ở Đồn Công an Cách Tân bắt giữ.

Ngày 9 tháng 11 năm 2018, công an ở quận Tùng Bắc đã bắt bà Lu chỉ vì bà nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Danh sách những cá nhân/tổ chức tham gia bức hại:

 • Triệu Gia Tuệ (赵家慧), công an, Đồn Công an Châu Giang Lộ: +86-18545003069
 • Hề Hải Yến (奚海燕), công an, Đồn Công an Châu Giang Lộ: +86-15945666399
 • Hà Hưng Quốc (何兴国), trưởng Đồn Công an Thông Thiên Nhai: +86-13845066036
 • Thôi Đại Dũng (崔大勇), chính trị viên: +86-15303651678
 • Hầu Duy Minh (侯维明), trưởng Đồn Công an Hợp Bình Lộ: +86-451-82801005, +86-18746046877
 • Cao Tuyển Minh (高渲明), chính trị viên: +86-18504603888
 • Khúc Trí (曲智), đồn phó: +86-13836010203
 • An Đông Húc (安东旭), đồn phó: +86-13936392176

5. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt

Bà Lan Lập Hoa bị Phòng Công an Tô Gia Truân và Đồn Công an Thị trấn Hồng Lĩnh bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2018. Ngoài ra, nhà bà cũng bị lục soát, chồng bà bị bắt đến Đồn Công an Hồng Lĩnh. Tại đây, ông bị thẩm vấn hơn năm tiếng đồng hồ.

Phòng 610 cũng bắt bà Loan Lệ Hoa cùng ngày.

6. [Thiên Tân] Ông Đàm Hồng Tuấn bị bắtÔng Đàm Hồng Tuấn bị bắt vào ngày 3 tháng 11 năm 2018 chỉ vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

7. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị bắt

Bà Quách Ngọc Hà, Từ Tiểu Xuyên, và bà Tôn Thu Linh bị Đồn Công an Thượng Bản Thành bắt giữ vào ngày 8 tháng 11 năm 2018 chỉ vì phát tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hiện tại, ba người bị giam tại trại tạm giam Thành phố Thừa Đức.

Danh sách những cá nhân/tổ chức tham gia bức hại:

 • Đồn Công an Thượng Bản Thành: +86-314-3055110
 • Đội Cảnh sát Hình sự thuộc Phòng Công an Khu Khai Phát, quận Cao Tân, thành phố Thừa Đức: +86-314-2378535
 • Tiết Văn Trung (薛文忠), trưởng đồn: +86-13903148341

8. [Huyện Lai Thuỷ, tỉnh Hà Bắc] Bà Chu Cảnh Xuân bị bắt

Bà Chu Cảnh Xuân bị bắt tại nhà vào ngày 8 tháng 11 năm 2018. Cùng ngày, bà đã được trả tự do.

9. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Đinh Thư Mai và bà Hoàng Lệ Bình bị kết án

Bà Đinh Thư Mai và bà Hoàng Lệ Bình bị Tòa án Quận Cao Tân kết án vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

Danh sách những cá nhân/tổ chức tham gia bức hại:

 • Đinh Hàn Mai (丁寒梅), chủ tọa, Tòa án Quận Cao Tân: +86-551-65352486, +86-13856068303, +86-18956019178
 • Tống Trường thành (宋长城), phó tòa: +86-551-65352488, +86-13075537870
 • Cổ Khánh Hà (贾庆霞), phó tòa: +86-551-65352497
 • Trần Thái Mẫn (陈太敏), thẩm phán: +86-551-65352437, +86-18955148520
 • Lý Đức Gia (李德家), thẩm phán toà hình sự: +86-551-65996509, +86-15956559216
 • Đình Đường Tuấn (庭唐峻), thẩm phán: +86-551-65352489

10. [Trùng Khánh] Bà Lưu Tiến Tú và bà Tiểu Lâm bị bắt

Bà Lưu Tiến Tú và bà Tiểu Lâm bị Đồn Công an Long Châu Loan bắt giữ vào ngày 7 tháng 11 năm 2018 chỉ vì phát tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Công an đã tịch thu điện thoại di động và những tờ tiền có thông tin về Pháp Luân Công của họ.

Bà Lưu hiện đã ngoài 70 tuổi. Bà được trả tự do vì bị sỏi thận, nhưng bị quản thúc tại nhà. Bà Tiểu Lâm hiện bị giam tại trại tạm giam Ba Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/10/376939.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/26/173396.html

Đăng ngày 06-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share