Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 27-11-2018] Trong hai ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ hội Ginkgo thường niên lần thứ 21 ở thị trấn Sobue-cho, thành phố Inazawa, tỉnh Aichi. Thị trấn Sobue là nơi sản xuất hạt bạch quả hàng đầu Nhật Bản và nổi tiếng với rất nhiều cây bạch quả.

81a51785983fa8631ea530559111a320.jpg

19f625c09efe2a068a6eb8bb02e9c5ab.jpg

Khu trưng bày của Pháp Luân Công tại Lễ hội Ginkgo ở thị trấn Sobue

Các học viên đã lập một khu trưng bày tại lễ hội để giới thiệu Pháp Luân Công. Họ trình diễn các bài công pháp và phổ biến thông tin về môn tu luyện cả thân lẫn tâm truyền thống này của Trung Quốc. Những người tham dự lễ hội rất yêu thích bông hoa sen giấy gấp thủ công được các học viên trao tặng.

348d5173c8bba54d011023c9581d7af8.jpg

fb2d12ab22fe161c3c5768884301f6db.jpg

Các học viên hướng dẫn luyện các bài công pháp tại Lễ hội Ginkgo

Ông Yamada đã lấy một tờ rơi khi ông đi bộ ngang qua quầy thông tin vào buổi sáng. Chiều ngày hôm đó, ông đã quay lại để học các bài công pháp. Sau khi xem cả năm bài công pháp, ông mượn cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính luận bàn về các nguyên lý của môn tu luyện. Vào ngày hôm sau, ông lại đến quầy thông tin để xem video các bài công pháp. Ông cảm ơn các học viên đã hướng dẫn ông tập và nói rằng ông sẽ tiếp tục luyện tập chúng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/27/377727.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/29/173440.html

Đăng ngày 01-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share