Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản, Đức, cộng hòa Síp, Mỹ và Úc. Tiếp đó là tin tức cập nhật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cuối cùng là câu chuyện về bước ngoặt của môt vị hiệu trưởng trường tiểu học Hàn Quốc khi đắc được Đại Pháp.

Chương trình phát thanh số 202: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 21/11/2018

Download


Đăng ngày 11-11-2018.

Share