Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản, Anh, Mỹ và Úc. Tiếp đó là tin tức anh Hồ Hữu Cương ở tỉnh Cát lâm, Trung Quốc, lại bị kết án phi pháp năm năm tù sau khi đã bị giam giữ một năm chỉ bởi đức tin vào Pháp Luân Công . Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục về việc Đại Pháp đã ban phúc cho gia đình bà.

Chương trình phát thanh số 192: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 7/11/2018

Download


Đăng ngày 7-11-2018.

Share