Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2018] Một số học viên Pháp Luân Đại Pháp nói rằng họ không biết cách tu luyện như thế nào. Họ đang làm ba việc mỗi ngày và nắm rõ các Pháp lý của Đại Pháp, nhưng họ không biết cách áp dụng các Pháp lý đó trong cuộc sống hàng ngày như thế nào.

Không có gì là nhỏ nhặt trong tu luyện

Mọi thứ chúng ta gặp phải trong cuộc sống hàng ngày đều là hoàn cảnh để chúng ta tu luyện. Chúng ta cần đối chiếu mọi hành xử của chúng ta và đo lường nó với Pháp. Chỉ khi chúng ta đạt được như thế, thì mới được coi là tu luyện chân chính.

Tôi lấy việc nấu ăn làm ví dụ. Một số học viên không thể nấu ăn hoặc không thích nấu ăn. Họ cảm thấy họ quá bận rộn, mất quá nhiều thời gian, hoặc viện nhiều lý do khác cho việc không nấu ăn ở nhà.

Nấu bữa ăn cho gia đình liên quan đến nhiều phương diện mà ở đó chúng ta có thể đặt mình vào vị trí như một người tu luyện hay không. Khi đi chợ, chúng ta mua những thực phẩm mà chúng ta thích ăn hay những thành viên khác thích ăn? Những điều nhỏ nhặt như vậy nói lên chúng ta có quan tâm đến người khác hay không.

Hơn nữa, khi mọi người trong gia đình chê các món ăn của chúng ta nấu cũng là một cơ hội để đề cao trong tu luyện, chấp nhận những lời chê bai mà không phản ứng lại.

Chỉ khi chúng ta nghĩ đến người khác trước, và chiểu theo yêu cầu của Pháp, thì các thành viên trong gia đình chúng ta sẽ không còn phàn nàn nữa.

Theo văn hóa truyền thống Trung Quốc, người phụ nữ có trách nhiệm chăm sóc gia đình. Có một câu châm ngôn, rằng người chồng sẽ ít gặp chuyện không may mắn nếu người vợ là người phụ nữ đức hạnh. Người tu luyện thậm chí còn phải tốt hơn cả một người vợ có đạo đức. Có bao nhiêu học viên đã đạt được điều này?

Mỗi người trong chúng ta có trách nhiệm và vai trò nhất định trong xã hội, và những người tu luyện chúng ta còn phải gánh trách nhiệm và nhiệm vụ nặng nề hơn. Người thường họ không thấy Pháp, nhưng họ thấy được cách hành xử của các học viên.

Nếu chúng ta coi những việc nhỏ như là một phần của tu luyện, hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và giữ vững tâm tính của chúng ta, thì đó mới là chân chính tu luyện. Vẻ đẹp của Đại Pháp sẽ triển hiện trong cuộc sống của chúng ta.

Tầm quan trọng của việc bài trừ văn hóa Đảng

Tôi thấy rằng một số học viên không biết cách tu luyện do chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Đảng, làm cho họ không tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp trong mọi khía cạnh của cuộc sống và tu luyện.

Hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ đi ngược lại với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ và không coi trọng các giá trị đạo đức. Nếu chúng ta không loại bỏ văn hóa Đảng, chúng ta sẽ không phải là người tốt, và chúng ta sẽ không thể đề cao trong Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/23/376078.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/7/173162.html

Đăng ngày 20-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share