Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 12-7-2018] Can nhiễu từ những tư tưởng vị tư và những chấp trước khác khiến tôi lo lắng suốt một thời gian dài. Đôi khi, tôi thậm chí còn cảm thấy vô vọng trong tu luyện. Khi liên tục hướng nội, tôi thấy mình đi vòng qua tâm vị tư, nên dù có nỗ lực thế nào cũng không thay đổi. Khi tìm cách vượt qua trạng thái tu luyện của mình, tôi học Pháp và đạt được một bước đột phá nhỏ.

Vị tư

Vị tư bắt nguồn và là nền tảng của cựu vũ trụ. Trong vũ trụ cũ, không ai có thể thoát khỏi sự vị tư.

Sư phụ đã giảng:

“Tín tức thật sự là do nguyên thần phát xuất ra; nhưng thứ mà nó phát xuất ra không phải là ngôn ngữ; nó phát xuất ra một chủng tín tức vũ trụ, đại biểu cho một ý nghĩa nào đó. Đại não của chúng ta sau khi tiếp thụ chỉ lệnh ấy, liền biến đổi nó thành ngôn ngữ hiện nay, hình thức biểu đạt như thế. Chúng ta thông qua tư thế tay, ánh mắt, hay các động tác đủ loại để biểu đạt nó ra; đại não là có tác dụng ấy. [Còn] chỉ lệnh chân chính, tư duy thật sự là do nguyên thần của con người phát xuất ra. Người ta thường vẫn tưởng rằng đây là tác dụng độc lập trực tiếp của đại não;”(Chuyển Pháp Luân)

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (“Phật tính vô lậu” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ 1)

Tôi nhận ra rằng cựu thế lực sợ nhất là những tư tưởng từ bi của học viên Pháp Luân Đại Pháp -những người thực sự ngộ Pháp và đồng hóa vô điều kiện với Đại Pháp, người đã đạt đến trạng thái vô tư vô ngã.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp tồn tại trong vũ trụ cũ phải vô hiệu hóa và không thừa nhận sự vị tư trong vũ trụ cũ. Vì vậy, tà ác sợ bị đào thải.

Ta phải làm sao để có thể kiên định trong tu luyện? Phải hoàn toàn buông bỏ tính vị tư vị ngã, đột phá an bài dựa trên gốc rễ của vị tư vốn đã tồn tại trong hàng ngàn năm, và có một trái tim thuần khiết.

Che đậy

Che đậy là để lừa dối chính mình và để bảo vệ tính vị tư căn bản trong chính mình. Khi che đậy sẽ che mất chân ngã của chủ nguyên thần của chúng ta, làm sao để lời nói của chúng ta sẽ lừa dối người khác và hành động của chúng ta xuất phát từ tâm hiển thị và ý định lừa dối người khác.

Những học viên vẫn đang che đậy tâm vị tư có một số biểu hiện ra.

Họ không thực tu mà chỉ so sánh bản thân với những người thường hoặc so sánh mình với hành xử của bản thân trong quá khứ.

Bên cạnh đó, nếu có gì mà người thường có thể chịu đựng được thì họ cũng sẽ chịu đựng. Nếu người thường không chịu đựng được thì người đó cũng không chịu. Sự dung nhẫn của họ là dựa trên tiêu chuẩn của người thường và dựa trên sự vị tư.

Những học viên như vậy chỉ có thể chịu đựng được rất ít, và cảm thấy bị xúc phạm khi có khi có lời công kích hoặc hành động nào chạm vào bản ngã vị tư của họ. Họ hay chỉ ra những gì các học viên khác sẽ cần cải thiện, chứ không chấp nhận phê bình của học viên khác.

Họ sẽ thể hiện họ vĩ đại như thế nào, họ đã tu luyện bao nhiêu hay họ đã đóng góp bao nhiêu. Nhưng cuối cùng họ lại rơi xuống rất thấp.

Tôi cũng hiểu rằng một học viên vị tư không thể theo Sư phụ chính Pháp. Trong quá trình tu luyện, chủ nguyên thần cũng như phó nguyên thần của chúng ta có thể đạt viên mãn.

Sau khi chúng ta nhổ tận gốc tính vị tư, bản tính thực của sự vô tư vô ngã sẽ hiển lộ. Khi mọi người đều quan tâm đến người khác và đối xử tốt với tất cả mọi người thì cuộc sống của con người sẽ không còn được nhìn nhận theo quy luật của vũ trụ cũ nữa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/12/370883.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/7/27/171279.html

Dịch ngày 02-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share