Lưu trữ - tháng 12, năm 2019
Theo năm
Theo tháng
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Tây An kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (18 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Trùng Khánh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (30 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Thanh Đảo kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Tề Tề Cáp Nhĩ kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (18 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Giai Mộc Tư kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Bảo Định kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Cáp Nhĩ Tân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (18 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Thạch Gia Trang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (25 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trùng Khánh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Giai Mộc Tư kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Cáp Nhĩ Tân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Cáp Nhĩ Tân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (25 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Cáp Nhĩ Tân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (32 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Cáp Nhĩ Tân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp vùng nông thôn Trung Quốc cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
31-12-2019:  Tiểu đệ tử Đại Pháp kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (22 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp ngành Giáo dục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (23 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp vùng nông thôn Trung Quốc cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
31-12-2019:  Tiểu đệ tử Đại Pháp kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ (22 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp vùng nông thôn Trung Quốc cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
31-12-2019:  Học viên mới tại 19 tỉnh thành ở Đại Lục cung chúc Sư phụ năm mới tốt lành!
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp công tác trong ngành công an, kiểm sát, tư pháp, quân đội và các cơ quan chính phủ cung chúc Sư tôn năm mới tốt lành!
31-12-2019:  Đại Pháp giải nguy nan - Người dân Trung Quốc cảm ân Lý Đại sư!
31-12-2019:  Người nhà đệ tử Đại Pháp minh bạch chân tướng, thành kính tin tưởng Lý Đại sư
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (27 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)

Video: Vụ dàn dựng tự thiêu

Video

Video: Một thập niên dũng cảm

Video