Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 8-7-2016] Từ tháng 5 năm 2015 đến nay, đã có hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, yêu cầu Tóa án Nhân dân Tối cao của Trung Quốc buộc cựu độc tài Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về tội phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Suốt 17 năm qua, những công dân tuân thủ pháp luật đã và đang bị bức hại nghiêm trọng chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công, thường xuyên bị ngược đãi, tùy tiện bắt bớ, giam giữ và tra tấn.

Hơn một triệu người không phải là học viên cũng đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện do các học viên chuẩn bị sẵn để ủng hộ làn sóng kiện Giang.

Từ cuối năm ngoái đến tháng 6 năm nay, ba thành phố này đã có thêm 6.120 người dân ký tên thỉnh nguyện, gồm: 2.086 cư dân thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc; 2.300 cư dân thành phố Tê Hà, tỉnh Sơn Đông; và 1.734 cư dân thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên.

Con số này quả là không nhỏ trong môi trường của cuộc đàn áp ở Trung Quốc Đại lục.

2016-7-5-minghui-jubao-chengde--ss.jpg

2016-7-5-minghui-jubao-xixia--ss.jpg

2016-7-5-minghui-jubao-mianyang--ss.jpg

Hầu như ai cũng gọi Giang Trạch Dân là người “chưa từng làm được điều gì tốt cả.” Họ cho rằng ông ta đáng lẽ phải bị bắt và xét xử từ lâu rồi.

Các bệnh mãn tính của một phụ nữ đã biến mất vài tháng sau khi bà luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. “Giang Trạch Dân lại đi cấm một pháp môn tốt như vậy và bức hại những người tuyệt vời thế này. Tôi phải tố cáo ông ta”, bà nói.

Một giáo viên về hưu đồng tình: “Ông ta bức hại người tốt và đã gây ra những thiệt hại không thể bù đắp cho đất nước chúng ta.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/8/330978.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/18/157871.html

Đăng ngày 22-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share