[MINH HUỆ 05-05-2014] Vào ngày 01 tháng 05 năm 2014, trong một bản báo cáo của WOIPFG (Tổ chức Thế giới Điều tra về cuộc đàn áp Pháp Luân Công) cho biết, giống như một phần nằm trong chiến dịch “Mặt trận chiến lược” của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng Viện Khổng Tử để thâm nhập vào xã hội phương Tây bằng ý thức hệ cộng sản dưới chiêu bài “học tiếng Trung Quốc”.

Báo cáo đã đi đến kết luận trên bằng cách phân tích cơ cấu tổ chức, đầu tư, tài trợ, hướng dẫn giảng dạy tổng quan cùng các hoạt động của Viện Khổng Tử cả trong và ngoài Trung Quốc.

Theo trang web của Viện, tính đến năm 2013, có tới 440 Viện Khổng Tử đã được thành lập tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, 646 lớp học Khổng Tử cũng đã hoạt động tại các trường trung học và tiểu học. Các viện và các lớp học này đòi lượng đăng ký đến 850.000 học sinh.

Nho giáo là một trong những nền tảng của nền văn hóa truyền thống Trung Quốc, đã bị ĐCSTQ lên án gay gắt trong vài thập kỷ qua, đặc biệt là trong Đại Cách mạng Văn hóa. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chế độ [Trung Cộng] lại lập lên một số lượng lớn các Viện Khổng Tử ở nhiều quốc gia. Bản báo cáo của WOIPFG đã cho thấy rằng đây là một làn sóng thâm nhập kiểu khác của cộng sản, với một chiếc vỏ bọc khác.

Các chuyên gia giáo dục hàng đầu tại các trường đại học ở Hoa Kỳ và Canada đã đưa ra thông báo và bày tỏ mối quan ngại.

Vào cuối tháng Tư vừa qua, hơn 100 giảng viên trong đó có 07 trưởng khoa của trường Đại học Chicago đã cùng ký vào một bức thư gửi tới các lãnh đạo của trường, yêu cầu hủy bản hợp đồng ký với Hanban, Văn phòng Hội đồng Trung ngữ Quốc tế – tổ chức giám sát của Viện Khổng Tử.

Bức thư đã chỉ ra rằng: “Thực chất đây thực sự là một kiểu sắp đặt bất thường một thực thể nằm ngoài phạm vi của trường đại học, một thực thể có tác động mạnh mẽ, ảnh hưởng lớn đến những gì đang được giảng dạy, nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới những ai đang thực hiện công tác giảng dạy và những gì được giảng dạy dưới tên của chúng ta và trong chương trình giảng dạy của chúng ta.”

Vào tháng 10 năm 2013, Hiệp hội Giảng viên các Trường Đại học của Canada (CAUT) đã thông qua một nghị quyết ngừng tất cả các mối quan hệ với các Viện Khổng Tử vì chúng đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi ĐCSTQ.

James Turk, Giám đốc điều hành của CAUT đã nói: “Các viện Khổng Tử là thứ vũ khí chính trị tinh vi của chính quyền Trung Cộng.” “Đơn giản chỉ cần xét đến việc các Viện Khổng Tử này do một chính quyền độc tài sở hữu, điều hành thì ắt hẳn mang ơn huệ chính trị của nó.”

“Khi đồng ý với việc lập ra các Viện Khổng Tử, các trường đại học và cao đẳng của Canada đang làm tổn hại chính họ khi cho phép Hội đồng Trung Ngữ Quốc tế có được tiếng nói trong một số vấn đề của nhà trường, chẳng hạn như trong chương trình giảng dạy, các văn bản, và các chủ đề của các cuộc thảo luận trong lớp,” Turk giải thích: “Việc can thiệp như vậy là sự vi phạm cơ bản quyền tự do học thuật.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/5/追查国际发表关于中共利用“孔子学院”进行渗透的调查报告-290938.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/5/8/554.html

Đăng ngày 25-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share