[MINH HUỆ 13-05-2014]Tuần báo Minh Huệ tổng hợp tin tức hàng tuần về cuộc đàn áp ở Trung Quốc và các sự kiện của học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới, với dạng thức là bản in màu định dạng PDF, gồm 4 trang. Bản PDF này định dạng khổ A4 tiện dụng cho việc in ấn phổ thông.

Nội dung của Tuần báo Minh Huệ bao gồm các thông tin chung về Pháp Luân Đại Pháp, tin tức được chọn lọc từ các chuyên mục trong tuần.

Tuần báo Minh Huệ phù hợp cho việc phổ biến đến mọi đối tượng độc giả. Nội dung được chọn lọc để giúp độc giả biết thông tin mới nhất về Pháp Luân Công.


Tải file PDF tại đây

Nội dung số này gồm có:

  • Giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp
  • Giới thiệu Minh Huệ Net
  • Nghị sĩ Canada Peter Julian chúc mừng lễ kỷ niệm 22 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền
  • Các học viên ở St. Louis giới thiệu Pháp Luân Công tại các sự kiện cộng đồng
  • Vancouver, Canada: Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tại khu phố Tàu
  • Ba trung tâm tẩy não hàng đầu liên quan tới việc tra tấn đến chết các học viên Pháp Luân Công
Share