[MINH HUỆ 05-06-2013]Tuần báo Minh Huệ tổng hợp tin tức hàng tuần về cuộc đàn áp ở Trung Quốc và các sự kiện của học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới, với dạng thức là bản in màu định dạng PDF, gồm 4 trang. Bản PDF này định dạng khổ A4 tiện dụng cho việc in ấn phổ thông.

Nội dung của Tuần báo Minh Huệ bao gồm các thông tin chung về Pháp Luân Đại Pháp, tin tức được chọn lọc từ các chuyên mục trong tuần.

Tuần báo Minh Huệ phù hợp cho việc phổ biến đến mọi đối tượng độc giả. Nội dung được chọn lọc để giúp độc giả biết thông tin mới nhất về Pháp Luân Công.


Tải file PDF tại đây

Nội dung số này gồm có:

  • Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp
  • Giới thiệu Minh Huệ Net
  • Hàn Quốc: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Seoul (Ảnh)
  • Singapore: Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Ảnh)
  • Người dân California học Pháp Luân Công tại Lễ hội thường niên Gia đình và Cộng đồng lần thứ 2 “DỰ ÁN TÔI HẠNH PHÚC”
  • Massachusetts, Mỹ: Thành phố Quincy ban hành bằng khen công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của Thị trưởng
  • Bệnh nhân ung thư: “Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống tôi!”
  • Tôi đã nhìn thấy địa lao ở trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia
  • New York: Mít tinh trước trụ sở Liên Hợp Quốc để vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ủng hộ hàng triệu người đã thoái Đảng
Share