[MINH HUỆ 26-12-2012]Tuần báo Minh Huệ tổng hợp tin tức hàng tuần về cuộc đàn áp ở Trung Quốc và các sự kiện của học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới, với dạng thức là bản in màu định dạng PDF, gồm 4 trang. Bản PDF này định dạng khổ A4 tiện dụng cho việc in ấn phổ thông.

Nội dung của Tuần báo Minh Huệ bao gồm các thông tin chung về Pháp Luân Đại Pháp, tin tức được chọn lọc từ các chuyên mục trong tuần.

Tuần báo Minh Huệ phù hợp cho việc phổ biến đến mọi đối tượng độc giả. Nội dung được chọn lọc để giúp độc giả biết thông tin mới nhất về Pháp Luân Công.

Tải file PDF (độ phân giải cao, phù hợp cho in ấn) tại đây

Tải file PDF (độ phân giải thấp, dùng để xem thông tin hoặc gửi mail) tại đây

Nội dung số này gồm có:

  • Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp
  • Giới thiệu Minh Huệ Net
  • Melbourne, Australia: Nâng cao nhận thức về mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc
  • Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Y tế lớn nhất của Malaysia
  • New Zealand: Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong lễ diễu hành Giáng sinh ở Wellington
  • Mandurah, Australia: Khán giả lễ diễu hành Giáng sinh yêu thích đoàn diễu hành Pháp Luân Công
  • Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi
  • Tây Ban Nha: Hai nghìn người kí tên thỉnh nguyện phản đối tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ trong vòng ba giờ
  • Indonesia: Các học viên kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ
Share