[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp và người dân minh chân tướng ở Trung Quốc Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Đại Lục; Quý Châu; Sâm Châu, Hồ Nam; Xương Bình, Bắc Kinh; Hắc Long Giang; Liêu Dương, Liêu Ninh; Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông; Quảng Hán, Trung Giang, Đức Dương, Tứ Xuyên; Bình Đỉnh Sơn, Hà Nam; Ân Bình, Quảng Đông; 120 người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Cát Lâm.

Nhóm giảng chân tướng ở Đại Lục.

Nhóm học Pháp ở Nghi Tân, Tứ Xuyên; Huyện Đa Luân, Tích Lâm Quách Lặc, khu tự trị Nội Mông Cổ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/大陆大法弟子和明真相百姓恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-443550.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share