[MINH HUỆ 13-05-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực ở thành phố Cẩm Châu tỉnh Liêu Ninh ở Trung Quốc Đại lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!
Đệ tử Đại Pháp, gia đình và nhóm học Pháp ở .

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/锦州大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–443162.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share