[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Bắc Kinh chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Bắc Kinh; Hoài Nhu (09); Cửu Độ Hà, Hoài Nhu (05); Tây Thành; Xương Bình (03); Mã Trì Khẩu, Xương Bình; Phong Đài


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/北京大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–443175.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share