[MINH HUỆ 12-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc Quảng Đông chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Chu Hải (3); Triều Châu (2); Phổ Ninh (2); Phật Sơn; Liêm Giang; Quảng Đông (3); Huệ Châu (2); Mậu Danh; Thẩm Quyến (5); Ân Bình (2); Đông Hoản; Yết Dương (2); khu Đăng Hải, khu Long Hồ, khu Bạc Đầu; Huệ Đông; Triết Giang; thị trấn Cao Bộ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/广东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-29条–442944.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share