[MINH HUỆ 12-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Quảng Đông (5); Phổ Ninh, Yết Dương (3); Yết Dương (2); Huệ Đông, Huệ Châu (2); Triều Sán (3); thành phố Hà Nguyên (2); Sán Đầu.

Nhóm học Pháp ở Phổ Ninh, Yết Dương; khu Trung Sơn, thành phố Đại Liên (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/广东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–442722.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share