[MINH HUỆ 12-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc Thiểm Tây chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Du Lâm (2); Lễ Tuyền; Hán Trung (6); Bảo Kê; Thiểm Tây (4); Kỳ Sơn; Dao Phong; Vị Nam; Hàm Dương; An Khang (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/陕西大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–442959.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share