[MINH HUỆ 12-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc Cáp Nhĩ Tân chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Cáp Nhĩ Tân (11); khu Đạo Lý; Nam Cương; thị trấn Lạp Lâm (6); khu Hô Lan.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/哈尔滨大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-20条–442785.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share