[MINH HUỆ 11-05-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Quảng Đông tại Trung Quốc Đại lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp, gia đình, nhóm học Pháp ở Châu Hải, Huệ Châu, Mậu Danh, Yết Dương, Mai Châu, Thâm Quyến, Hà Nguyên, Giang Môn, Châu Hải, Triều Châu.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/广东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–442614.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share