[MINH HUỆ 11-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Nam Hải, Phật Sơn; Trung Sơn; Thâm Quyến; Triều Châu; Phổ Ninh, Yết Dương (02); Châu Hải (02); Cao Châu, Mậu Danh (10); Điện Bạch, Mậu Danh (02); Long Hoa Xã, Sán Đầu; Triều Châu; Yết Dương; Mai Châu (02); Hưng Ninh, Mai Châu; Mậu Danh (02); Thuận Đức

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/广东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-28条–442640.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share