[MINH HUỆ 10-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Cát Lâm, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Cát Lâm (13); khu Xương Ấp; Hoa Điện (2); Giao Hà (2).

Nhóm học Pháp ở Cát Lâm; Giang Nam; Hoa Điện.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/吉林市大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–442349.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share