[MINH HUỆ 10-05-2022] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các huyện thị và địa khu sau tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Trường Xuân (14); Đức Huệ (05); Quảng trường Kiến Thiết; Quận Nhị Đạo; Điểm luyện công Minh Phóng Cung; Quận Nam Quan; Du Thụ (02)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/长春大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–442500.html

Đăng ngày 10-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share