[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Liêu Ninh (14); Cam Tỉnh Tử (4); Kim Châu (2).

Điểm học Pháp ở: Đại Liên (2); Cam Tỉnh Tử (2); Đại Liên (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/大连大法弟子恭祝师尊新年好-27条–438256.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share