[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cáp Nhĩ Tân (4); Song Thành (3); Ngũ Thường; Nam Cương; huyện Y Lan; A Thành; Đạo Lý.

Điểm học Pháp ở: Cáp Nhĩ Tân (3); huyện Y Lan; Nam Cương; Đạo Lý;

Hạng mục ở Hương Phường; Cáp Nhĩ Tân;

Nhóm giảng chân tướng trực diện ở A Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/哈尔滨大法弟子恭祝师尊新年好-21条–438176.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share