[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp và điểm sản xuất tài liệu tại các khu vực ở thành phố Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/唐山大法弟子恭祝师尊新年好-31条–435967.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share