Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ: Hồi ức về Sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ có Lời bình của Sư phụ.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Nội dung chính gồm các bài chia sẻ (không bao gồm phần Bình chú) dưới đây:

  • Vạch trần tà ác cho dân chúng ngay nơi tà ác sinh sống – Lời bình của Sư phụ
  • “Nghiêm túc lấy Pháp làm Thầy: Hãy tự giác huỷ bỏ các đĩa VCD có những điều không phải do Sư phụ chính thức cho lưu truyền” và Bình chú của Sư phụ
  • Hãy chấm dứt việc ghi danh các học viên – Lời bình của Sư phụ
  • Người tu luyện không chấp trước vào Phiên họp toàn thể IV tại Trung Quốc – Lời bình của Sư phụ
  • Đệ tử Đại Pháp chỉ có một phận sự là cứu độ chúng sinh – Bình chú của Sư phụ
  • Cần chú ý đến hiện tượng nguy hiểm – Bình chú của Sư phụ
  • Thảo luận với đồng tu về hiện tượng lệch khỏi chính niệm chính hành – Bình chú của Sư phụ

Download

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Đăng ngày 26-10-2021

Share