Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức một người mẹ già và cô con gái khuyết tật ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, phải đối mặt với việc bị truy tố chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề: Căng thẳng trong gia đình kết thúc khi tôi chân tu Đại Pháp.

Chương trình phát thanh số 596: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 25/8/2021

Download

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Đăng ngày 25-08-2021;

Share