[MINH HUỆ 27-01-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại đã diễn ra ở 2 thành phố hoặc huyện thị ở 2 tỉnh, trong đó có ít nhất 40 học viên mới bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

815b786bce9cdf76a152f9470c645d96.jpg

1. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Quách Dư Niên bị kết án tù, chấp hành án ở bên ngoài nhà tù
2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ba mươi chín học viên bị kết án tù trong năm 2019

1. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Quách Dư Niên bị kết án tù, chấp hành án ở bên ngoài nhà tù

Ông Quách Dư Niên, 85 tuổi, ở quận Long Đàm, đã bị kết án sáu năm tù giam. Ông thụ án ở bên ngoài nhà tù vì lý do sức khỏe.

2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ba mươi chín học viên bị kết án tù trong năm 2019

Ba mươi chín học viên bị kết án bên ngoài nhà tù trong năm 2019.

Bà Từ Ngạn Hà bị kết án tám năm rưỡi.

Bà Tống Học Tồn, bà Trần Dược Vinh, và ông Trương Khắc Hâm mỗi người bị kết án tám năm.

Bà Kim Thúy Hương, bà Vương Lệ Quả, bà Cốc Tú Hoa, bà Tôn Bảo Anh, ông Chu Hưng, bà Liêu Kiệt, bà Trình Ngọc Vinh, ông Chu Vỹ Quân, bà Hứa Lệ, và ông Vu Hướng Gia mỗi người bị kết án bốn năm.

Bà Đàm Xuân Vinh và bà Trương Tam Mạn mỗi người bị kết án ba năm tám tháng.

Bà Dương Lệ Hoa bị kết án ba năm bảy tháng.

Bà Hàn Tuyết Tùng, ông Chu Hồng Húc, bà Trương Á Lệ, và ông Lý Cương mỗi người bị kết án ba năm rưỡi.

Ông Lưu Tỉnh Long và bà Tương Liên Hương mỗi người bị kết án ba năm ba tháng.

Ông Lý Thiên Học bị kết án ba năm hai tháng tù.

Bà Vương Tố Miên, ông Vương Chiêu, và ông Từ Trường Lan mỗi người bị kết án ba năm tù.

Ông Tống Thục Xuân bị kết án ba năm với bốn năm thử thách.

Bà Hàn Mỹ Linh và bà Trần Lợi Vinh mỗi người bị kết án hai năm.

Ông Lưu Tiếu Hùng, bà Trần Quế Vinh, bà Viên Tố Tân, và bà Lý Kiếm Mỹ mỗi người bị kết án một năm rưỡi.

Bà Vương Nguyệt Hồng bị kết án một năm bốn tháng.

Bà Lưu Liên Huệ bị kết án một năm ba tháng.

Bà Liễu Ái Mân, bà Từ Tiếu Nham, và bà Doãn Sâm mỗi người bị kết án một năm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/27/400351.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/2/8/183146.html

Đăng ngày 15-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share