Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2020] Chúng ta cân nhắc lời nói như thế nào khi giảng chân tướng phản ánh tầng thứ tu luyện cá nhân của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta nói tu luyện bản thân tốt là điều kiện tiên quyết để cứu độ người khác.

Sau nhiều năm tu luyện cá nhân, chúng ta đã có hiểu biết nhất định về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và đề cao tâm tính của mình. Cách suy nghĩ của chúng ta đã khác rất nhiều so với cách nghĩ của người thường. Do tầng thứ khác nhau nên dù là cùng một câu nói về cùng một vấn đề mà mỗi người nghe được lại có cách diễn giải hoàn toàn khác nhau. Mục đích của chúng ta là mang đến sự cứu độ cho chúng sinh. Bất kỳ sự hiểu lầm nào cũng có thể gây phản tác dụng và đẩy chúng sinh ra.

Gần đây, khi đang giảng chân tướng cho một người, tôi đã nói với người đó về lời tiên tri của Lưu Bá Ôn muốn cảnh báo con người về một thiên tai nhân họa. Người đó đã phản ứng tiêu cực và không muốn nghe tôi nói nữa. Người đang trong ôn dịch, sợ phải chết nên không nguyện ý nghe tiên tri này.

Hướng nội lại, tôi ân hận vì thấy mình đã nói cao. Lời tiên tri ấy vượt quá khả năng tiếp thu của người đó. Hy vọng bài học này của tôi hữu ích với các đồng tu.

Sư phụ đã giảng về vấn đề này:

“Cứu [độ] con người hiện nay cũng rất khó, chư vị cần phải thuận theo chấp trước của họ mà giải thích, vì để cứu [độ] họ nên chớ có làm cho trong tư tưởng của họ tạo thành bất kể chướng ngại nào.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ 2002)

 

“Con người ngày nay rất khó cứu, chư vị cần phù hợp trạng thái của họ thì họ mới muốn nghe, chư vị phải nói thuận theo cái tâm của họ thì họ mới muốn nghe. Nghĩa là chư vị cứu họ mà còn phải có điều kiện cho cứu độ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/3/400671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/7/183134.html

Đăng ngày 10-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share