[MINH HUỆ 30-01-2010] Vào năm 2002, tôi bị bắt trong khi tôi và một đồng tu đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Trong đồn cảnh sát, khi bị thẩm vấn, tôi liên tục phát chính niệm để loại trừ tà ác ở không gian khác. Trong khi đó, tôi cảm thấy cơ thể mình đang thăng lên đến một tầng rất cao ở không gian khác. Sau đó, tôi bị gửi đến một đồn cảnh sát khác.

Dưới sự bức hại ở đồn cảnh sát đó, tà ác đã lợi dụng chấp trước sợ hãi và truy cầu cuộc sống an nhàn và thoải mái của tôi cho tới lúc tôi đã nghĩ: “Ta sẽ buông bỏ. Ta sẽ từ bỏ Pháp Luân Công”

Sư Phụ giảng:

Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất từ một niệm của người ta. Sai biệt một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Đo lường bản thân mình với lời Sư Phụ giảng. Tôi rất hối hận, đặc biệt khi tôi nghĩ về những tư tưởng khác thường và những nhận thức lý tính khác thường được gây ra mà tôi đã trải nghiệm trong khi tôi đang bị giam giữ ở đồn cảnh sát đầu tiên.

Một vài năm sau đó tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công trở lại. Một ngày nọ khi tôi đang đả tọa, tôi cảm nhận rõ ràng rằng tôi đang băng qua một nơi tối tăm và kinh khủng. Sau khi tập xong, tôi đã hiểu rằng đó là kết quả của sự sơ xuất nhất thời trong ý niệm của tôi trước đó, điều mà đã đánh hạ tôi từ một tầng rất cao xuống đến tầng của người thường và thậm chí là địa ngục. Thông qua việc học Pháp tôi đã hiểu ra rằng mỗi học viên Đại Pháp đã từng ký một cam kết với Sư Phụ trước khi chúng ta xuống thế giới con nguời để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh trong giai đoạn Chính Pháp. Nếu chúng ta không thể bảo trì được sự cam kết với Đại Pháp và thậm chí còn quay lưng với Đại Pháp, sẽ không có chỗ cho chúng ta trong thế giới con người hoặc vũ trụ mới khi Chính Pháp hoàn tất, chứ chưa nói tới việc trở về thiên đàng của chúng ta cùng với uy đức vô biên của Sư Phụ. May mắn thay, Sư Phụ tiếp tục giúp đỡ tôi về các vấn đề của mình cho dù sự giác ngộ của tôi kém.

Sư Phụ đã nói với chúng ta nhiều lần rằng tu luyện là vấn đề nghiêm túc, nghiêm túc hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này. Trên con đường tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp của chúng ta, bắt buộc là chúng ta phải gắn liền với Pháp và liên tục tinh tấn đề cao trong sự tu luyện của mình. Là học viên Đại Pháp, chúng ta lúc nào cũng phải giữ gìn từng ý niệm của mình, để chúng ta có thể tu luyện đến điểm mà chúng ta cần đạt đến và không đánh mất tất cả một cách đơn giản chỉ vì sơ suất nhất thời trong ý niệm của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ không xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư Phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/30/217221.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/8/114514.html
Đăng ngày: 11-02-2010; bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share