Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh số 239: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 15 có tiêu đề Giáo dục trẻ nhỏ bằng các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

 

Download


Đăng ngày 13-5-2019

Share