Bài viết của Phong Minh, đệ tử Đại Pháp từ Đại lục

[MINH HUỆ 15-04-2012] Những học viên đắc Pháp vào trước ngày 20-07-1999, là những đứa trẻ sáu bảy tuổi khi cuộc bức hại bắt đầu. Bây giờ chúng đã 18, 19 tuổi. Do cuộc bức hại và hoàn cảnh xã hội, một số đã dừng học Pháp. Một số ít khi học Pháp, trở thành rất khó bảo và không còn kính trọng cha mẹ nữa. Chúng cũng không nghĩ đến những người khác. Chúng đã từng học Pháp cùng với cha mẹ nhưng hiện nay chúng sa lầy trong cuộc sống người thường.

Tôi đang thuyết phục chúng trở lại với Đại Pháp. Tôi nói với chúng về văn hóa truyền thống Trung Hoa và đề nghị chúng tham gia những buổi chia sẻ. Sau khi nghe, chúng rất háo hức chia sẻ. Có thể vì chúng cùng độ tuổi, chúng thích tranh luận với nhau. Tôi sử dụng chấp trước này và để chúng nói chuyện với nhau. Chúng thích môi trường này và bắt đầu chủ động cùng đến thảo luận với nhau. Sau đó tôi dần dần bảo chúng học Pháp. Dựa trên hiểu biết của chúng về Pháp, chúng tôi cùng chia sẻ kinh nghiệm và sự hiểu biết.

Sau một thời gian, chúng thay đổi rất nhiều. Trước đây cha mẹ không thể khuyên bảo chúng thay vì đó để chúng tự làm những thứ chúng muốn. Sau khi học Pháp, chúng biết giúp đỡ cha mẹ giặt đồ, lau nhà và nấu ăn. Quan trọng hơn, chúng biết nghe cha mẹ chúng. Khi chúng làm gì sai và cha mẹ nói với chúng dựa trên Pháp, chúng hiểu là đã làm gì đó sai và ngừng cãi lại.

Ngoài làm tốt ba việc ra, là một điều phối viên tôi cần giúp đỡ những học viên trẻ tuổi và tạo ra một môi trường mà chúng có thể tu luyện tinh tấn cùng với nhau. Nếu chúng không thể thực tu, ít nhất chúng là những người tốt thay vì bị ảnh hưởng của xã hội.

Cảm tạ đại từ bi của Sư phụ và những kỳ tích của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/15/不要丢下昔日的青少年弟子-255693.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/4/23/132854.html

Đăng ngày 24-5-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share