Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại

[MINH HUỆ 02-05-2020] Ngày 25 tháng 4 năm 1999, gần 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung ở Bắc Kinh. Tôi đoán những học viên ấy đã không biết rằng sự kiện đó là dấu hiệu bắt đầu Chính Pháp. Đã 21 năm trôi qua kể từ ngày đó.

Tôi vừa suy nghĩ về giấc mơ một năm trước của mình. Trong giấc mơ, một bức màn lớn xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nhỏ bé chỉ giống như một hạt bụi. Tôi nhìn lên và thấy Sư phụ đang ngồi ở trung tâm của bức màn; Ngài vô cùng to lớn và chiếm tới 2/3 màn hình.

Có tầng tầng vô số các Phật, Đạo và Thần phía sau Sư phụ, từ trên xuống dưới. Tôi biết những sinh mệnh cao tầng này đều là các đệ tử Đại Pháp trước khi hạ xuống thế gian con người.

Bức màn màu vàng và mỗi Phật, Đạo, Thần mặc trang phục khác nhau. Toàn bộ khung cảnh đều vô cùng trang nghiêm, từ bi và tường hòa.

Tôi quan sát và tự hỏi mình đang ở đâu. Vào lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói trầm và vang vọng: “Chỉ có 30% là tu thành.” Tôi biết đó là giọng nói của Sư phụ.

Một năm đã qua. Con số ấy có tăng lên đến 35, 40 hay 45% hay không? Tôi không biết. Nhưng chứng kiến sự bùng phát của vi-rút Trung Cộng, chúng ta nhận thấy rằng Chính Pháp sắp kết thúc và Pháp Chính Nhân Gian đang đến gần.

Tất cả chúng ta nên tu luyện tinh tấn và không để lỡ những cơ hội còn lại để đề cao tâm tính của mình. Cần phải vứt bỏ những quan niệm người thường. Hãy nhắc nhở lẫn nhau và cùng nhau tiến về phía trước.

Vì rất nhiều lý do mà tôi đã không kể với bất kỳ ai giấc mơ này. Bây giờ tôi chia sẻ và hy vọng chúng ta có thể tinh tấn tiến về phía trước trong giai đoạn cuối cùng của hành trình của chúng ta. Chúng ta phải hoàn thành thệ nguyện từ tiền sử của mình.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/2/404632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/8/184391.html

Đăng ngày 22-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share