[MINH HUỆ 10-02-2020]

Bản A5, dạng quyển sách:

 

Bản xem: download

Bản in thường(68M): download

Bản in Offset(68M): download

Bản A4, gập 3:

Bản in thường(16M): download

Bản in Offset(16M): download

Bản A4, gập 4(396mmx210mm):

Bản in thường (12M): download

Bản in Offset (12M): download

 

Share