Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc

[MINH HUỆ 02-01-2019] Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999 đến nay, thành phố Khánh Dương là khu vực bị bức hại nặng nề nhất ở tỉnh Cam Túc.

Tính đến nay, có ít nhất 68 học viên ở Khánh Dương đã và đang bị cầm tù vì kiên định đức tin của mình, với án tù dài nhất lên đến 20 năm; 60 học viên khác bị kết án lao động cưỡng bức, và nhiều học viên bị lãnh án oan tới ba lần.

Theo thông tin Minh Huệ Net thu thập, có ít nhất 14 học viên ở Khánh Dương vẫn đang bị giam trong tù hoặc trại giam vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Dưới đây là danh sách các học viên vẫn đang bị giam giữ/cầm tù.

1. Bà Trương Vinh Quyên, khoảng 55 tuổi, bị kết án 20 năm tù vào tháng 8 năm 2002. Hiện bà vẫn đang bị giam trong Nhà tù nữ Tỉnh Thanh Hải. Bà từng bị tra tấn đến mức không thể đi lại và bị cáng ra phòng thăm hỏi khi thân nhân tới thăm.

2. Bà Tiêu Lệ Lệ, 50 tuổi, bị kết án tám năm tù vào ngày 20 tháng 5 năm 2016 và hiện vẫn đang thụ án trong Nhà tù nữ Cam Túc. Trước đó bà cũng từng bị thụ án năm năm tù từ năm 2001 đến 2006 tại nhà tù này. Lính canh tù đánh đập, sốc điện, cấm ngủ và bắt bà phải ngồi xổm ở một tư thế trong thời gian dài.

3. Bà Quách Thải Bình, ngoài 60 tuổi, bị kết án ba năm tù vào năm 2016 và hiện đang thụ án trong Nhà tù nữ Cam Túc. Bà bị bắt vào ngày 27 tháng 1 năm 2016 vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã phát động bức hại Pháp Luân Công năm 1999. Bà bị mắc hội chứng Parkinson ở trong tù và nhà tù đã nhiều lần không cho gia đình vào thăm bà.

4. Bà Vương Ngọc Hà, ngoài 50 tuổi, bị Tòa án Khánh Thành kết án năm năm tù vào tháng 1 năm 2017. Lính canh tù không cho phép bà sử dụng nhà vệ sinh và buộc bà phải đại tiểu tiện ra quần. Những ngược đãi như vậy là một phần trong nỗ lực của nhà tù hòng cưỡng bức bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

5. Bà Đoàn Tiểu Yến, 48 tuổi, bị Tòa án Khánh Thành kết án 10 năm tù vào tháng 1 năm 2017. Gia đình không được vào thăm bà kể từ khi bà bị chuyển tới Nhà tù nữ Cam Túc vào tháng 7 năm 2017.

6. Bà Kỳ Huệ Vinh, ngoài 70 tuổi, bị kết án ba năm tù sau khi bị bắt vào ngày 25 tháng 11 năm 2016. Đây là án tù phi pháp thứ hai của bà vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam trong Nhà tù nữ Cam Túc.

7. Bà Vi Tuyết Linh bị Tòa án Khánh Thành kết án ba năm tù vào năm 2016 vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Tòa án Trung cấp Khánh Dương đã từ chối kháng cáo của bà. Bà bắt đầu thụ án tại Nhà tù nữ Cam Túc vào ngày 24 tháng 7 năm 2017.

8. Bà Lý Ngọc, ngoài 70 tuổi, một giáo viên nghỉ hưu, bị kết án hai năm tù vào năm 2016. Bà bắt đầu thụ án tại Nhà tù nữ Cam Túc vào tháng 8 năm 2016. Lính canh ép bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà bị mất kiểm soát việc đại tiểu tiện do bị tra tấn tàn bạo.

9. Ông Trương Trí Hòa bị Tòa án Huyện Ninh kết án ba năm tù vào ngày 24 tháng 12 năm 2016 vì kiện Giang Trạch Dân. Hiện ông đang thụ án tại Nhà tù Thiên Thủy.

10. Ông Tào Minh bị kết án bốn năm tù vào năm 2017. Tòa án Trung cấp Thành phố Khánh Dương đã từ chối kháng cáo của ông vào tháng 5 năm 2017. Ông bắt đầu thụ án tại Nhà tù Thiên Thủy sau đó một tháng.

11. Ông Vương Minh Toàn bị kết án tù bảy năm sau khi bị bắt vào ngày 4 tháng 11 năm 2017. Công an lấy đi máy tính và máy in của ông. Hiện ông vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Huyện Hoàn.

12. Bà Cường Duy Tú bị bắt vào ngày 4 tháng 7 năm 2018 và hiện vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Huyện Ninh.

13. Bà Hà Tuyết Nhung bị bắt vào ngày 11 tháng 8 năm 2018 và hiện đang bị giam trong trại tạm giam Huyện Khánh Thành.

14. Bà Khương Tuyết Cầm bị bắt vào khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2018 khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân trong huyện. Công an lục soát nhà bà Khương và lấy đi nhiều tài sản cá nhân của bà. Hiện vẫn đang điều tra nơi giam giữ bà Khương.

Bài liên quan:

Bức hại tàn khốc các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Nữ Cam Túc

Một phụ nữ bị giam giữ oan sai trong mười năm và bị từ chối thăm nuôi

Một phụ nữ 71 tuổi bị tra tấn trong trại lao động và bị kết án hai năm tù giam


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/2/379602.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/10/174575.html

Đăng ngày 22-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share