Cảm nhận khi đọc bài “Sự bức hại tinh vi

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 27-8-2018] Mới đây khi giao lưu cùng đồng tu tôi đã phát hiện ra một vấn đề: đồng tu A thấy đồng tu B tồn tại một vấn đề khá nghiêm trọng, nếu như tiếp tục phát triển thì hậu quả khôn lường, nghĩ tới nếu như thực sự tới Chính Pháp kết thúc, ngày đó cựu thế lực vì điều này mà ngăn trở thì có phải là xong rồi không?

Nghĩ đến lúc hối hận cũng không kịp, đồng tu A vì thế mà rất muốn giúp đồng tu B, để cô ấy nhanh chóng hành động kịp thời, quay lại đi trên chính đạo. Nhưng đồng tu A lại lo lắng, nếu như nói trực tiếp vấn đề ra khiến cô ấy tức giận hoặc nghi hoặc, có thể gây ra mâu thuẫn với đồng tu, nên đồng tu A bèn nghĩ ra cách gián tiếp nói cho cô ấy. Không ngờ đồng tu B cũng dùng cách nói giảo hoạt này quay vòng, phơi bày quá khứ. Đồng tu A cảm thấy rõ sự tà ác của cựu thế lực, chúng dùng phương thức vô cùng tinh vi để cản trở.

Trong quá trình giao lưu này, tôi đột nhiên ý thức rằng đồng tu A có tư tâm bảo hộ bản thân, lời nói ra không thuần tịnh, mang theo tâm lý giảo hoạt muốn bản vệ bản thân không bị hại, vì thế gây nên kết quả như vậy. Giống như Sư phụ giảng:

“Con người quá khứ có tư tưởng từ não của họ xuất ra tựa như một con đường thẳng, quá khứ là một đường kẻ thẳng, họ là đi rất nhanh. Còn hiện nay, họ ve vuốt lòng người, lo lắng thế này, tư lự thế kia, cái tư tưởng ấy xuất ra rồi vòng vo qua lại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Tôi nhìn ra rằng đây là giảo hoạt, thế nên lúc đó chỉ ra cho đồng tu nhân tố văn hóa đảng này là giảo hoạt.

Nghĩ lại, tôi đột nhiên nhớ ra một bài chia sẻ ”Sự bức hại tinh vi”, tôi liền đọc lại một lượt, lúc đó tôi bỗng phát hiện hóa ra chúng ta đều bị bức hại.

Nghĩ tới bản thân bao năm bị bức hại vậy, có nhiều lúc đều cũng chẳng phải dùng cái tâm lý giảo hoạt này đối đãi sao? Nhớ lại thời đầu bức hại năm 1999, một nhóm cảnh sát và chính phủ tới đơn vị tìm tôi, hỏi tôi còn luyện không? Tôi không trả lời chính diện lại cười cho qua.

Họ yêu cầu tôi giao sách, tôi tìm thấy một bọc kinh văn mới một mặt (thực tế là bộ này bị in sai, phải xử lý hủy đi), giao cho họ, họ liền mang và rời đi, nhưng kỳ thực các sách Đại Pháp thực sự, kinh văn, Pháp tượng của Sư phụ v.v.. Không bị tổn thất chút nào, đều được cất đi, bảo vệ. Lúc đó tôi còn cho rằng mình thông minh, ngộ tính tốt, đã qua mặt được ác đảng, tôi không biết đây chính là hiệu quả mà ác đảng muốn, nó chính là muốn biến con người không ra người, biến thành dạng xảo quyệt, giảo hoạt, gian trá, biến dị, méo mó, khiến chúng ta trong trốn tránh bức hại mà bất giác trở thành sinh mệnh gian trá, giảo hoạt, xảo quyệt như ác đảng muốn. Hiện giờ tôi đã minh bạch điều Sư phụ trong giảng Pháp có nói con người hiện tại muốn quay trở lại con đường truyền thống chân chính thì rất khó, vốn tôi lại nghĩ đó là chỉ người thường, nói về người Trung Quốc hiện đại biến dị, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng ở trong đó, lại còn cho rằng mình là đệ tử Đại Pháp thuần tịnh nhất, cho rằng mình có thể trở thành bông hoa sen giữa dòng đời ô trọc nhờ tu luyện trong Đại Pháp, hiện giờ tôi mới hiểu ra là đó cũng chính là nói về bản thân mình, có những thứ đã trở thành tự nhiên không nhận ra được.

Tôi đã không hề biết rằng, bao năm qua ác đảng âm thầm ảnh hưởng vào sâu từ sớm khiến con người đều biến thành dạng méo mó không ra người, thật là một chiêu nham hiểm, giảo hoạt, chúng ta đã đều bị bức hại mà không biết.

Tám chuyên đề phát thanh trên Minh Huề về việc tu bỏ văn hóa đảng vô cùng hữu ích, khi rảnh tôi thường nghe và cũng nhận thức được tự thân có tồn tại rất nhiều nhân tố văn hóa đảng, nhưng vẫn không thể thực sự nhận ra sự nghiêm trọng lớn thế nào của vấn đề giảo hoạt này, bởi nó vốn đã trở thành tự nhiên. Vấn đề cần phải chân chính dựa trên Pháp giải quyết đều bị giảo hoạt chặn đứng, lại còn cho rằng mình hiện tại tu tốt, có thể hướng nội tìm, kỳ thực tìm được đều là những thứ bề mặt, còn những gì chân chính nhất đều bị giảo hoạt che đậy mất, thực chất không đạt được đề cao.

Giờ tôi mới nhận ra cái giảo hoạt này nhiều đáng sợ thế nào, nó chẳng phải là bản chất của cựu thế lực sao? Chúng cũng chẳng phải muốn dùng phương thức giảo hoạt này đối đãi Chính Pháp, dùng cái tâm giảo hoạt cho là mình thông minh thông qua an bài xảo diệu của nó muốn tránh kiếp nạn này sao? Mà bản thân thực chất những cái này lại không muốn cải biến. Sư phụ giảng:

“Chúng chỉ muốn là trên cơ sở rằng bất kể cái gì vốn có sẽ không mất đi, thông qua an bài chi tiết của chúng mà khéo léo lưu lại qua kiếp này. Đó là điều làm không được. Đó chính là điều chúng muốn. Ngay từ đầu tôi đã phủ định chúng rồi, nếu không, thì đành rằng chúng không muốn huỷ hết thảy mọi thứ này, nhưng lại sẽ là sẽ huỷ đi hết thảy.” (Giảng Pháp vào Tết nguyên tiêu 2003)

Chính là cái giảo hoạt tự cho mình thông minh, cựu thế lực trở thành ma cản trở Chính Pháp cũng chính là vì thứ giảo hoạt này, cựu thế lực thực sự hủy diệt bản thân nó! Giảo hoạt thật vô cùng đáng sợ! Còn đệ tử Đại Pháp chúng ta trong nhiều năm bức hại như thế, rất nhiều là suy xét vấn đề trong văn hóa đảng của ác đảng quán thâu vào, trong văn hóa đảng dùng tư duy văn hóa đảng mà đi tránh văn hóa đảng, dùng cái giảo hoạt tạo ra của văn hóa đảng đi tránh bức hại, kỳ thực sớm đã ở trong bức hại.

Tôi thường nhớ tới bài viết “Tiếng than khóc của bất chân” trên Minh Huệ Net, trong lòng thực sự rất buồn. Vị đồng tu đó cũng vì dùng cái giảo hoạt đó để đối đãi với tu luyện, dùng cái loại giảo hoạt để đối đãi vượt quan trong tu luyện, không thể chân chính tu, thực tu, cuối cùng bị bức hại ra đi. Đó quả là một bài học giáo huấn thật đau đớn!

Hôm nay tôi mới nhận ra cái loại giảo hoạt đó ở bản thân, bản thân tôi cũng toàn dùng giảo hoạt đối đãi tu luyện, đối đãi vượt quan mà không tự biết. Lại còn cho rằng mình cao minh, có thể tùy cơ ứng biến vì thế tránh bị ác đảng bức hại, kỳ thực đã là ở trong bức hại rồi.

Tôi viết bài chia sẻ này, mong được giao lưu với các đồng tu, vứt bỏ văn hóa đảng của tà ác, thoát ra khỏi gông cùm của văn hóa đảng, chân chính bước ra khỏi bức hại, không để văn hóa đảng cản bước về nhà.

Bài giao lưu có điểm nào không đúng kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính!


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2018/8/27/原來我們都被迫害了-淺析黨文化「狡猾」-372830.html

Đăng ngày 19-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share