Tôi cố gắng kiếm tìm chân lý trong suốt cuộc đời của tôi. Khi tôi được bốn tuổi, tôi mang cho mẹ tôi một quyển Kinh thánh và yêu cầu mẹ tôi dạy tôi đọc. Mẹ tôi nghĩ là tôi còn quá nhỏ không thể đọc được, hãy ráng chờ cho lớn rồi hãy học đọc.

Khi tôi lớn, tôi luôn luôn cố gắng tìm chân lý và đi nhà thờ với gia đình tôi. Tuy nhiên, tôi thấy rằng có rất nhiều điểm không trùng hợp và có rất nhiều khúc mắc. Tôi cảm thấy rằng tôi sẽ không bao giờ tìm được chân lý ở đó.

Tôi bỏ học Trung học khi tôi 17 tuổi và bắt đầu đi đây đi đó. Tôi làm quen với mấy người dùng ma túy và chắng bao lâu tôi cũng dùng ma túy với họ. Chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi không còn bị ràng buộc bởi những điều bắt buộc của xã hội. Chúng tôi ngang dọc đi xuyên bang, đi từ nơi này đến nơi khác. Chúng tôi làm hay xin ăn hay bán ma túy khi chúng tôi cần tiền. Chúng tôi thấy cuộc sống cũng hoàn toàn lắm, khi mà chúng tôi chưa phải vào tù. Tôi học được nhiều điều về đời sống và chút ít về ý nghĩa của cuộc đời này, nhưng tôi biết rằng cuộc đời còn rất nhiều điều mà tôi chưa biết đến.

Khi tôi được 21 tuổi, tôi tham gia Hải quân Hoa kỳ nơi mà tôi tiếp tục tìm ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Tôi thăm viếng rất nhiều quốc gia. Tôi đọc rất nhiều sách về tâm lý phổ thông và sách tự cứu mình. Tôi lấy những khoá học tại đại học cộng đồng và cũng tham gia những buổi thuyết giảng về ý nghĩa cao cả. Thậm chí tôi cũng đọc những kinh sách của Phật giáo.

Tôi cũng khám phá được chút ít ý nghĩa thật sự của cuộc sống trong thời gian này, nhưng tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ cố gắng kiếm tìm chân lý thật sự của cuộc sống trong suốt cuộc đời còn lại của tôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ tiếp tục học hỏi và đọc thêm sách, thu thêm kiến thức từng bước một cho đến hết đời tôi.

Rồi thì tự nhiên việc xảy đến. Vào một ngày trong tháng 11 năm 1999, tôi đọc tờ báo địa phương về chính phủ Trung quốc đàn áp Pháp Luân Công. Tôi không biết gì về Pháp Luân Công cả. Tôi nghĩ rằng khí công cũng giống như võ thuật. Vì tôi rất thích thú về triết lý đông phương tôi quyết định bắt đầu tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Tôi liên lạc với người phụ trách tại địa phương qua internet. Họ chỉ dạy tôi những bài khí công và khuyên tôi nên đọc Pháp Luân Công. Tôi đọc quyển sách đó và nghĩ rằng “Môn này thật thích thú. Có thể là tôi sẽ tu tập Pháp Luân Công sau khi kiếm thêm chút ít tiền từ thị trường chứng khoán”.

Mặc dầu tôi không xem mình là một đệ tử Pháp Luân Công thực thụ trong lúc này, nhưng tôi không ngừng cố gắng nâng cao tâm tính của mình như đã dạy trong Pháp Luân Công. Tôi hiểu được là nâng cao tâm tính của mình chính là điều tôi rất muốn thực hiện. Mặc dầu vậy, tôi không muốn trở thành một đệ tử Pháp Luân Công thực thụ vì nghĩ rằng điều đó có nhiều khó khăn lắm.

Một trong số các đệ tử tại địa phương đó tiếp tục gởi thư điện tín cho tôi hằng tuần về tình trạng tại Trung quốc. Ðiều này giúp tôi giữ được Pháp Luân Công trong tâm của mình. Khoảng ba bốn tháng sau khi đọc Pháp Luân Công tôi quyết định đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi in quyển sách từ internet vì tôi không muốn bỏ tiền ra để mua. Khi tôi bắt đầu đọc quyển sách đó, tôi nghĩ rằng tôi không hiểu được rõ ràng nhiều điều trong quyển sách đó, nhưng tôi cũng tin tưởng rằng tôi đang đọc được chân lý thật sự. Có một lần tôi đang đọc tôi cảm thấy rằng đầu của tôi đang được nâng lên và toàn thân tôi cảm thấy rất nhẹ nhỏm. Tuy nhiên tôi vẫn chưa công nhận mình là một đệ tử thực thụ, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ về điều đó.

Chừng 10 tháng sau khi tiếp xúc được với Pháp Luân Công, tôi có cơ hội xem được băng giảng Pháp chín ngày của Sư phụ. Trong khi nghe bài giảng thứ hai khi Sư phụ nói về những gì ngài sẽ làm cho các đệ tử chân chính tôi cảm thấy đầu óc mình rất sáng suốt “Tôi sẽ là một đệ tử Pháp Luân Công bắt đầu ngay từ bây giờ”. Ðó là giây phút tuyệt vời nhất trong đời của tôi!

Từ lúc đó, tôi bỏ tất cả những học thuyết mà tôi đã học hay biết được trong quá khứ và tôi bắt đầu cố gắng hết sức để bỏ chấp trước của mình. Tôi biết rằng chân lý thật sự mà từ lâu tôi tìm kiếm đã thật sự đến với tôi. Tôi đã tìm được chân lý cao cả của vũ trụ qua Pháp Luân Công. Bây giờ điều còn lại là phải nỗ lực hết sứ mình để tu luyện theo chân lý đó.

Trong tất cả những năm qua tôi cũng không biết rằng điều mà tôi đã tìm kiếm chính là chân lý. Tôi chỉ nghĩ là tôi cố gắng nâng cao tâm chất của mình và học thêm về ý nghĩa của cuộc sống. Này các bạn, nếu các bạn đang đọc những giòng chữ này và đang nghĩ là đợi thêm chút nữa rồi mới tu luyện chân lý này, tôi khuyên các bạn là đừng chần chờ gì nữa. Các bạn không biết là mình còn được sống bao lâu nữa. Tìm thấy chân lý thì dễ; Sư phụ đã chỉ cho chúng ta trong sách của ngài. Cái phần mà mất nhiều thời gian nhất là học Pháp và tu luyện theo chân lý đó. Nếu các bạn không tu luyện có thể các bạn đã bỏ lỡ một cơ hội mà chỉ có một lần trong đời.

Những lời sau đây được trích từ Chuyển Pháp Luân. Trong đó Sư phụ giải thích điều gì sẽ xảy ra khi một người thật sự tu luyện và tại sao chúng ta phải tu luyện:

“Còn có một cách có thể cho phép con người biến đổi đời của họ; đây là cách duy nhất; chính là cá nhân ấy từ nay trở đi sẽ bước trên con đường tu luyện. Vậy tại sao đi theo con đường tu luyện có thể làm biến đổi đời người của họ? Ai có thể tuỳ tiện [tác] động đến điều ấy? Bởi vì [khi] cá nhân ấy hễ động ý nghĩ muốn đi theo đường tu luyện, ý niệm ấy vừa mới động, [thì] giống như ánh vàng kim loé sáng, chấn động mười phương thế giới. Khái niệm vũ trụ đối với Phật gia là học thuyết thế giới mười phương. Bởi vì [đứng] tại sinh mệnh cao cấp mà xét, thì sinh mệnh [đời] người không phải vì để làm người. Họ cho rằng sinh mệnh con người là [được] sản sinh trong không gian vũ trụ, có cùng tính chất với vũ trụ, là lương thiện, là cấu thành từ chủng vật chất Chân Thiện Nhẫn. Nhưng họ cũng có quan hệ [mang] tính quần thể; trong quần thể lúc họ phát sinh quan hệ xã hội, một số biến đổi không còn tốt nữa, do vậy bị rớt xuống dưới; tại tầng [dưới] ấy họ cũng không trụ lại được nữa, họ lại biến thành tệ hơn nữa, họ lại rớt thêm một tầng nữa; rớt, rớt, rớt mãi cuối cùng rớt đến tầng người thường này.”

* * * * *

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/4/11/34372.html.

Dịch từ bản tiếng Anh và đăng ngày 16-5-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share