[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp đang bị bắt giam phi pháp ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ các nhà tù ở:

Khai Giang, Tứ xuyên (2); Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang (2); Sơn Đông (3): Thái An, Yên Đài, Duy Phường; Liêu Ninh: Đan Đông, Phủ Thuận, Triều Dương; Lạc Sơn, Tứ Xuyên; Hà Bắc, Thiên Tân; Trường Xuân, Cát Lâm; Cát Lâm (3); thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây; Vân Nam (2); Nhạc Dương, Hồ Nam; Hắc Long Giang; Trịnh Châu, Hà Nam; địa khu Tây Bắc, Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/身陷囹圄的大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–443216.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share