[MINH HUỆ 12-05-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực ở thành phố Yên Đài tỉnh Sơn Đông tại Trung Quốc Đại lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–442703.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share