[MINH HUỆ 12-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc Sơn Đông chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Lai Châu (3); khu Thành; Tảo Trang; Trâu Bình (2); Dương Thương; Long Khẩu (5); Chiêu Viễn (3); Bồng Lai; Truy Bác (6); Lai Dương; Sơn Đông (4).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-28条–442929.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share