[MINH HUỆ 11-05-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực thuộc thành phố Ôn Châu tỉnh Chiết Giang tại Trung Quốc Đại lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/浙江大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–442585.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share